ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de workshops, cursussen en lessen van Atelier Ans Leeflang., tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij deelname verklaart deelnemer zich akkoord met deze Algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen deelnemer en Atelier Ans Leeflang

Inschrijving en betaling

Inschrijven kan telefonisch, online, of per email. Na aanmelding krijg je een bevestiging van deelname. Bij inschrijving verbind een cursist zich aan de cursus en ben je cursusgeld verschuldigd. Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 8 dagen na inschrijving, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. Het cursusgeld is incl. 21% btw.

Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een cursus dient telefonisch of per mail te geschieden. Dit is alleen mogelijk tot 14 dagen na inschrijving en de cursus nog niet van start is gegaan. Bij tussentijds beëindigen van de cursus blijft de betalingsovereenkomst bestaan. Er zal geen terug betaling worden gedaan.

Een workshop kan tot 72 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden of er kan een nieuwe datum gepland worden. Bij annulering van de workshop binnen de 72 uur voor de start van de workshop zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

Overmacht

Indien er sprake is van overmacht en Ans Leeflang Atelier niet verantwoordelijk is voor de oorzaak van het niet door kunnen laten gaan van de cursus, lessen en workshops, wordt er eerst in overleg met de deelnemers bekeken of er een nieuwe datum kan worden gevonden voor de cursus, lessen en workshops. Lukt dit niet dan ontvangt iedere deelnemer aan een workshop een voucher die 1 jaar geldig is voor een vergelijkbare workshop dat jaar. Lukt het niet om een andere datum te vinden voor de cursus dan zal er voor de deelnemers restitutie plaats vinden van de door onmacht uitgevallen lessen. Uitkering van Inhaallessen komen dan te vervallen. 

Materiaal

De cursist zorgt voor eigen schildermateriaal. In het atelier zijn ezels, tijdschriften en boeken aanwezig en te gebruiken. Optioneel kan men acrylverf 120ml aanschaffen en is er canvas schilderdoek te koop. Koffie en thee is gratis

Verhindering

Atelier Ans Leeflang is niet verantwoordelijk voor de ziekte van deelnemers en/of hun onvoorziene omstandigheden. Er zal dan ook geen restitutie plaats vinden, en kan men deze les)sen niet meenemen naar een volgend seizoen. Een gemiste les wegens ziekte en/of onvoorziene omstandigheden kan in overleg met docent en indien mogelijk, tijdens een ander lesmoment wel ingehaald worden gedurende het lopende cursus seizoen. Het recht op inhalen kan hieraan niet worden ontleend.

Wanneer de docent ziek is, worden de lessen ingehaald. Cursisten worden via whatsapp, mail of telefonisch hierover geïnformeerd.

Aansprakelijkheid

Ans Leeflang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade of beschadiging/zoek raken van persoonlijke eigendommen en/of kleding in het atelier of op elders tentoongestelde werken.g

Gegevensbescherming

Alle verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Ans Leeflang atelier kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Atelier Ans Leeflang behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. Atelier Ans Leeflang raadt iedereen aan om de algemene voorwaarden bij elke inschrijving te raadplegen, zodat men altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.